ANTIJANTEBOKA
≕ Du skal lide for fellesskapet ≔
 
FORSIDEANTIJANTEPODDENI MEDIAOM OSSPRESSE
 

 

Oppdatering

Av logistiske grunner er denne boken for øyeblikket ikke lenger tilgjengelig. Det er en liten mulighet for at salget starter igjen i løpet av 2024.


 

Føler du deg engstelig blant andre mennesker?

Er du usikker på om du skal hilse på folk eller ikke? Fjerner du Facebook-posten når noen irettesetter deg fordi du mener noe som er «uakseptabelt»? Tør du ikke å si hva du mener på jobben, selv om du opplever lunsj-samtalen som overkjørende og belærende?

Du tror kanskje at det er noe rart med deg? – At du er veldig usikker og at du har noe skjørt i deg som gjør deg «annerledes»? Vi kan berolige deg med at her i Norge er du helt normal. 800 000 nordmenn får så sterk sosial angst i løpet av livet, at det hindrer dem i å fungere i hverdagen.

I denne boken ser forfatter Miriam Ekelund på både Janteloven og forskning om vår kultur. Kan det tenkes at et trangt kulturelt «normalområde» kan skape angst og traumereaksjoner, som igjen kan føre til fysiske helseplager? Ekelund presenterer forskningen på en lettfattelig og underholdende måte. Boken illustreres med Frode Burdal Klevstuls tankevekkende kunst.

Den har også dybdeintervjuer med 12 spennende personer som har gode refleksjoner om norsk kultur. Her får du perspektiver blant annet fra to psykiatere, en psykolog, en coach, en som har doktorgrad i sosiologi, en samfunnsviter og en jurist. Flere av disse har på forskjellige måter blitt offer for Janteloven. Dette kan bli en av de viktigste bøkene du har lest.

Les et utdrag fra boken.

I videoene under kan du møte de 12 personene som er intervjuet i boken.

(Musikk: Bensound)

«Den skarpe kritikken av norsk kultur treffer rett i kjernen av den norske identiteten og livsløgnen. Og den vil provosere mange. Likevel er boken skrevet med omsorg for felleskapet vi alle deler, utenfor eller innenfor, for alle menneskene som har bodd her, kommer til å bo her, kommer til å bli født her og kommer til å vandre inn i dette landet.»​

Shabana Rehman, Minerva 10. april 2021

«Det er gjennomgående meget sterke historier som fortelles i boken til Ekelund, og disse historiene har sin naturlige plass i det lappeteppet som på godt og vondt utgjør den norske virkeligheten. De illustrerer meget treffende at Janteloven på så mange måter lever videre i det norske samfunnet, og at de sosiale mekanismene som regulerer våre interpersonlige samhandlinger, nok ikke har endret seg, annet enn i form, de siste hundre årene.»​

Fred Heggen, Nettavisen 19. april 2021

«En opplysende bok om Norsk kultur’s mørke side. Forfatteren forklarer gjennom erfaringer og forskning hvordan forventningen til konformitet og Jante skaper et “fengsel” for individer med andre erfaringer og verdier enn de som fremmes som norske. Vi som Nordmenn trenger å begynne å forstå hvordan vi oppleves av andre, og reflektere over om vår mangel på høflighet og selvgodhet faktisk gavner oss i en verden som blir mindre og mindre.»​

Einar Landre